Kategoria zabytków

Na fot. Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gardnie

Architektura okresu przejściowego

U schyłku epoki romańskiej odżywa tradycyjny rodzaj architektury: palatia i związne z nimi centralne kaplice. Niezwykle ciekawe są też występujące w dużej ilości w województwach zachodniopomorskim i lubuskim, pochodzące z końca XIII wieku kościoły granitowe.

Będargowo, Kościół Matki Boskiej Wspomożycielki Wiernych

sn / 03.01.2017

Budowla orientowana, jednonawowa, prosto zamknięta od wschodu, pierwotnie z prostokątną wieżą zachodnią. Od północy widoczne szwy muru istniejącej kiedyś zakrystii. Murowana z kwadr granitowych o niejednolitych wymiarach, ułożonych jednak w regularne warstwy, dzięki dużej ilości zaprawy wapiennej.

    

Grudziądz, Most Bramy Toruńskiej

sn / 27.03.2017

Wchodził w skład niezachowanego zespołu bramnego, a jego odchylenie w stosunku do Bramy Toruńskiej świadczy o tym, że był pierwszym elementem całego założenia budowlanego.

    

Grzegorzowice, Kościół św. Jana Chrzciciela

sn / 11.04.2017

Pierwotna świątynia wzniesiona została prawd. na początku XIV wieku z kamienia łamanego, jako budowla centralna z półkolistą apsydą od wschodu. Obecnie pełni funkcję prezbiterium zbudowanego w XVII wieku kościoła.

    

Lwówek Śląski, Kościół Wniebowzięcia NMP

sn / 15.04.2017

Z wzniesionej przed rokiem 1270 z miejscowego szarego granitu, romańskiej trójnawowej bazyliki pozostała do dzisiaj dwuwieżowa fasada zachodnia o szerokości ok. 28 m, typowy westwerk, znany z dużej liczby kościołów niemieckich.

    

Mętno, Kościół Zwiastowania NMP

sn / 27.03.2017

Wzniesiony w III ćw. XIII wieku ze starannie ociosanych kwadr granitowych o regularnym kształcie jako budowla jednonawowa z prosto zamkniętym prezbiterium dłuższym od nawy, wieżą zachodnią szerszą od nawy i zakrystią od południa.

    

Moryń, Kościół Ducha Świętego

sn / 27.03.2017

Wzniesiony w całości z ciosów granitowych w II poł. XIII w. ma rzadko spotykaną na Pomorzu formę trzynawowej bazyliki z transeptem i wieżą z przejazdem na osi północ-południe.

    

Piaseczno, Kościół Matki Boskiej Królowej Różańca Świętego

sn / 03.01.2017

Budowla orientowana, składająca się pierwotnie w prostokątnej nawy, wyodrębnionego prezbiterium zakończonego półkolistą apsydą, a od zachodu wieży o tej samej szerokości co nawa.

    

Rokitnica, Kościół św. Michała Archanioła

sn / 15.04.2017

Wzniesiony w poł. XIII wieku z kamienia łamanego i z piaskowca użytego w narożach i w detalu architektonicznym, jako budowla jednonawowa, z prezbiterium zamkniętym półkolistą apsydą. Zachowany pierwotny układ przestrzenny, późniejsza jest wieża przy północnej ścianie nawy (XVI w.), zakrystia, oraz kruchty: zachodnia i południowa.

    

Tymowa, Kościół Matki Bożej Królowej Świata

sn / 18.04.2017

Wzniesiony w II połowie XIII wieku z cegły w układzie wendyjskim a w dolnych partiach z kamienia, jako duża budowla jednonawowa z prosto zamkniętym prezbiterium.

    
obiektów: 9, na stronach: 1