Subskrypcja

Na fot. Kościół św. Salwatora w Krakowie

Subskrypcja

Zasady i regulamin subskrypcji

Administrator platformy Romanizm.pl planuje przygotowywać i wysyłać do subskrybentów informacje o podejmowanych działaniach. Niniejsza aplikacja umożliwia dopisanie adresu e-mail do listy wysyłkowej. W trosce o ochronę prywatności system jest zabezpieczony przed wysyłką przypadkową i niepożądaną.

Wpisanie adresu e-mail w wyświetlonym polu i kliknięcie w przycisk zapisz spowoduje wysłanie na podany adres e-mail listu z prośbą o potwierdzenie wpisania do bazy subskrybentów. Potwierdzenie takie polegające na kliknięciu w odpowiedni link otrzymanego maila, spowoduje zapisanie adresu e-mail do bazy. Adresy e-mail, gdzie wysłany mail pozostał przez dwa dni nie potwierdzony, są automatycznie kasowane. Wysyłka kierowana jest tylko pod te adresy e-mail, które zostały potwierdzone.

Wpisanie adresu e-mail w wyświetlonym polu i kliknięcie w przycisk wypisz spowoduje wysłanie na podany adres email maila z prośbą o potwierdzenie wypisania z bazy subskrybentów. Potwierdzenie takie polegające na kliknięciu w odwiedni link otrzymanego maila spowoduje skasowanie adresu e-mail z bazy. Do wypisania z bazy konieczne jest potwierdzenie wypisania.

Chcesz otrzymywać nasz biuletyn?

Wypełnij poniższy formularz