Kategoria zabytków

Na fot. Kościół Wniebowzięcia NMP w Mokrsku Dolnym

Architektura przedromańska

Wprowadzenie chrześcijaństwa wymusiło dostosowanie się do wzorców świata zachodniego. Wewnątrz drewnianych fortyfikacji zaczęły pojawiać się murowane kaplice i rezydencjalne palatia.

Kraków-Wzgórze Wawelskie, Rotunda śś. Feliksa i Adaukta

sn / 03.01.2017

Przedromańska budowla centralna o układzie tetrakonchosu. Jej pozostałości znajdują się wewnątrz budynku nr 5 mieszczącego wystawę Wawel Zaginiony.

    

Ostrów Lednicki, Relikty palatium z kaplicą

sn / 03.01.2017

Położony w południowej części średniowiecznego zespołu osadniczego, usytuowanego na wyspie o nazwie Ostrów Lednicki na jeziorze Lednica.

    
obiektów: 2, na stronach: 1