Polecamy

Na fot. Kościół śś. Piotra i Pawła w Kruszwicy

Polecamy


blog post

Hiszpania.romanizm.pl

strona internetowa

Pierwsza, kompleksowa polska strona po?wi?cona architekturze roma?skiej w Hiszpanii. Fotografie, opisy, mapy.

blog post

Rejestr.romanizm.pl

system bazodanowy

Internetowy system bazodanowy ukazuj?cy zabytki sztuki roma?skiej w Polsce. Architektura, rze?ba, malarstwo, rzemios?o artystyczne. Zawiera funkcjonaln? wyszukiwark? obiektów.

blog post

Romanizm.eu

platforma internetowa

Platforma internetowa zawieraj?ca informacje o internetowych przewodnikach po architekturze roma?skiej w polskich miastach i w innych krajach europejskich.

przedsięwzięć: 3, na stronach: 1