Sonda

Na fot. Zespół klasztorny cystersów w Sulejowie

Sonda - wyniki

Najciekawszy zabytek romański w Polsce


1 - Cieszyn, Rotunda śś. Mikołaja i Wacława
2 - Wysocice, Kościół św. Mikołaja
3 - Czerwińsk nad Wisłą, Kościół Zwiastowania NMP
4 - Kraków, Kościół św. Andrzeja
5 - Inowłódz, Kościół św. Idziego
6 - Tum, Kościół NMP
7 - Kruszwica, Kościół śś. Piotra i Pawła
8 - Wąchock, Zespół klasztorny cystersów