Sonda

Na fot. Kościół św. Jakuba w Mieronicach

Sonda - wyniki

Najciekawszy zabytek roma?ski w Polsce


1 - Cieszyn, Rotunda ??. Miko?aja i Wac?awa
2 - Wysocice, Ko?ció? ?w. Miko?aja
3 - Czerwi?sk nad Wis??, Ko?ció? Zwiastowania NMP
4 - Kraków, Ko?ció? ?w. Andrzeja
5 - Tum, Ko?ció? NMP
6 - Inow?ódz, Ko?ció? ?w. Idziego
7 - Kruszwica, Ko?ció? ??. Piotra i Paw?a
8 - W?chock, Zespó? klasztorny cystersów