Kategoria zabytków

Na fot. Kościół św. Jakuba w Mieronicach

Architektura cysterska

Budownictwo cystersów była reakcją na przepych i bogactwo romańskich form plastycznych, które wykształciły się w Europie Zachodniej. Budowali oni kościoły proste w kształcie, bez wież i rzeźb. Stosowali także sklepienia krzyżowe na żebrach nad całą przestrzenią kościoła.

Gdańsk-Oliwa, Kościół zespołu klasztornego cystersów, Katedra Oliwska

sn / 16.04.2017

Kościół klasztorny pw. Trójcy Świętej, NMP i św. Bernarda jest trójnawową bazyliką z transeptem. Ufundowany w 1186 r., wielokrotnie przebudowywany. Łączy w sobie style od romańskiego przez gotyk po barok.

    

Jędrzejów, Zespół klasztorny cystersów

sn / 27.03.2017

Opactwo jędrzejowskie jest najstarszym opactwem cysterskim na ziemiach polskich. Zostało ufundowane w 1140 r. Składa się z kościoła pw. Wniebowzięcia NMP i usytuowanych od południa zabudowań na planie czworoboku, z których w okresie romańskim powstały tylko skrzydło wschodnie i południowe, w znacznej części już nieistniejące, bo rozebrane w XIX wieku.

    

Kołbacz, Zespół klasztorny cystersów

sn / 03.01.2017

Zespół pocysterski, złożony z kościoła i usytuowanego po jego południowej stronie założenia klasztornego, z którego do naszych czasów zachowało się jedynie skrzydło zachodnie, tzw. dom konwersów, oraz dom opata.

    

Koprzywnica, Zespół klasztorny cystersów

sn / 03.01.2017

Złożony z kościoła św. Floriana oraz klasztoru usytuowanego po stronie północnej z którego zachowało się tylko skrzydło wschodnie. Pozostałe skrzydła powstały po epoce romanizmu i zostały ostatecznie rozebrane w okresie międzywojennym.

    

Kraków-Mogiła, Zespół klasztorny cystersów

sn / 03.01.2017

Zespół klasztorny cystersów, składający się z kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Wacława oraz klasztoru na planie czworoboku, położonego przy kościele od południa.

    

Sulejów, Zespół klasztorny cystersów

sn / 03.01.2017

Zespół klasztorny cystersów ufundowany w roku 1176 przez Kazimierza Sprawiedliwego. Do naszych czasów zachował się w pierwotnym układzie przestrzennym kościół klasztorny, a z usytuowanego po stronie południowej kościoła, trójskrzydłowego pierwotnie klasztoru, fragment skrzydła wschodniego, mieszczącego zakrystię i kapitularz.

    

Trzebnica, Kościół śś. Bartłomieja i Jadwigi

sn / 03.01.2017

Klasztor w Trzebnicy ufundował książę Henryk Brodaty w roku 1202, pod wpływem swej żony Jadwigi, jako siedzibę pierwszego w Polsce zakonu żeńskiego. Były to cysterki sprowadzone w 1203 roku z Bambergu.

    

Wąchock, Zespół klasztorny cystersów

sn / 03.01.2017

Zespół klasztorny cystersów w Wąchocku jest bez wątpienia najlepiej zachowanym romańskim zabytkiem w Polsce, który oparł się zarówno upływowi czasu jak i niszczycielskiej dla polskiego romanizmu sile baroku.

    
obiektów: 8, na stronach: 1