Informacje o obiekcie

Na fot. Kościół św. Salwatora w Krakowie

Koprzywnica, Zespół klasztorny cystersów

  

Złożony z kościoła św. Floriana oraz klasztoru usytuowanego po stronie północnej z którego zachowało się tylko skrzydło wschodnie. Pozostałe skrzydła powstały po epoce romanizmu i zostały ostatecznie rozebrane w okresie międzywojennym.

Opis obiektu

Złożony z kościoła św. Floriana oraz klasztoru usytuowanego po stronie północnej z którego zachowało się tylko skrzydło wschodnie. Pozostałe skrzydła powstały po epoce romanizmu i zostały ostatecznie rozebrane w okresie międzywojennym.

Opactwo zostało ufundowane w roku 1183, zbudowane zostało w stylu romańskim z lokalnego piaskowca a konsekracja kościoła nastąpiła już w roku 1207.

Kościół klasztorny zachował do naszych czasów w stanie prawie nienaruszonym bryłę, układ wnętrza, system konstrukcyjny oraz detale architektoniczne. Jedynie fasada wykonana została podczas przebudowy w XVIII wieku. Jest budowlą bazylikową, trójnawową, o systemie filarowym z transeptem, przykrytym sklepieniem krzyżowo-żebrowym, z prostokątnym prezbiterium. Zawiera wiele elementów architektury romańskiej, w tym wykonane z ciosów kamiennych sklepienia ostrołukowe z niezwykle ciekawymi, rzeźbionymi zwornikami (szczególnie cenny zwornik przedstawiający Baranka Bożego znajduje się na przecięciu naw), fryz ząbkowy oraz zamurowaną rozetę. Filary i półkolumny są zdobione płaskorzeźbionymi ornamentami geometrycznymi i roślinnymi.

Z zabudowań klasztornych pozostało jedynie wschodnie skrzydło klasztoru. Stanowi ono cenny zabytek architektury romańskiej z elementami gotyku (nieistniejące krużganki, ostatnie przęsło pólnocne). Na mocno uszkodzonym, pozbawionym tynków murze zachodniej elewacji tego skrzydła widoczne są ślady skucia lizen oraz otwory po belkach dźwigających niegdyś strop.

W klasztorze zachował się romański kapitularz, wsparty na dwóch kolumnach ze sklepieniem krzyżowo-żebrowym. Jeden z filarów zachował oryginalną głowicę.

W roku 2005 w zamurowaniu południowego portalu bocznego w ścianie zachodniej kościoła odkryto datowany na 1 poł. XIII w. tympanon. Jest dobrze zachowany, z płaskorzeźbioną dekoracją romańską, przedstawiającą krzyż z dwoma stylizowanymi drzewkami po bokach. Dodatkowo półkole tympanonu obwiedziono wicią roślinną.

Na trasie Kraków-Sandomierz.Informacje praktyczne

N: 50.593781
E: 21.573481

ul. Krakowska 76
27-660 Koprzywnica

świętokrzyskie
sandomierski

galerii: 1, na stronach: 1  Usytuowanie obiektu

  Pozostaw komentarz

  Kod antyspamowy
  aaa

  Komentarze

  komentarzy: 0, na stronach: 0