Usytuowanie obiektu

Na fot. Kościół św. Jana Chrzciciela w Starej Zagości

M?tno, Ko?ció? Zwiastowania NMP

Wzniesiony w III ?w. XIII wieku ze starannie ociosanych kwadr granitowych o regularnym kszta?cie jako budowla jednonawowa z prosto zamkni?tym prezbiterium d?u?szym od nawy, wie?? zachodni? szersz? od nawy i zakrysti? od po?udnia.

N: 52.915918
E: 14.355299

M?tno
74-500 M?tno

zachodniopomorskie
gryfi?ski