Usytuowanie obiektu

Na fot. Kościół śś. Piotra i Pawła w Kruszwicy

Piaseczno, Ko?ció? Matki Boskiej Królowej Ró?a?ca ?wi?tego

Budowla orientowana, sk?adaj?ca si? pierwotnie w prostok?tnej nawy, wyodr?bnionego prezbiterium zako?czonego pó?kolist? apsyd?, a od zachodu wie?y o tej samej szeroko?ci co nawa.

N: 53.061162
E: 14.699949

Piaseczno 18
74-110 Piaseczno

zachodniopomorskie
gryfi?ski