Usytuowanie obiektu

Na fot. Kościół śś. Piotra i Pawła w Kruszwicy

Rokitnica, Ko?ció? ?w. Micha?a Archanio?a

Wzniesiony w po?. XIII wieku z kamienia ?amanego i z piaskowca u?ytego w naro?ach i w detalu architektonicznym, jako budowla jednonawowa, z prezbiterium zamkni?tym pó?kolist? apsyd?. Zachowany pierwotny uk?ad przestrzenny, pó?niejsza jest wie?a przy pó?nocnej ?cianie nawy (XVI w.), zakrystia, oraz kruchty: zachodnia i po?udniowa.

N: 51.127778
E: 15.982778

Rokitnica
59-500 Rokitnica

dolno?l?skie
z?otoryjski