Usytuowanie obiektu

Na fot. Kościół św. Salwatora w Krakowie

Lwówek ?l?ski, Ko?ció? Wniebowzi?cia NMP

Z wzniesionej przed rokiem 1270 z miejscowego szarego granitu, roma?skiej trójnawowej bazyliki pozosta?a do dzisiaj dwuwie?owa fasada zachodnia o szeroko?ci ok. 28 m, typowy westwerk, znany z du?ej liczby ko?cio?ów niemieckich.

N: 51.1111140
E: 15.5823440

ul. Ko?cielna 27
59-600 Lwówek ?l?ski

dolno?l?skie
lwówecki