Usytuowanie obiektu

Na fot. Kościół św. Salwatora w Krakowie

Mory?, Ko?ció? Ducha ?wi?tego

Wzniesiony w ca?o?ci z ciosów granitowych w II po?. XIII w. ma rzadko spotykan? na Pomorzu form? trzynawowej bazyliki z transeptem i wie?? z przejazdem na osi pó?noc-po?udnie.

N: 52.858609
E: 14.400136

ul. Chopina 16
74-503 Mory?

zachodniopomorskie
gryfi?ski