Informacje o obiekcie

Na fot. Kościół św. Jana Chrzciciela w Starej Zagości

Stary Zamek, Kościół św. Stanisława

  

Wzniesiony w 3 ćw. XIII wieku z kamienia łamanego jako budowla jednonawowa z prosto zamkniętym prezbiterium i zakrystią od północy. Zachowany pierwotny układ przestrzenny ze ścianami w pełnej właściwie wysokości, późniejsze są wieża zachodnia i kruchta południowa.

Opis obiektu

Wzniesiony w 3 ćw. XIII wieku w technice opus emplectum z kamienia łamanego, jednonawowy z prosto zamkniętym prezbiterium, zakrystią od północy i z drewnianą emporą zachodnią.

Zachowany układ przestrzenny budowli ze ścianami w pełnej właściwie wysokości, późniejsze są wieża zachodnia i kruchta południowa. Cały kościół obiega fazowany cokół.

Kościół posiada pierwotne sklepienie krzyżowo - żebrowe w prezbiterium, wsparte na służkach o głowicach kielichowych ze zwornikiem ozdobionym rozetą, ścianę tęczową z gzymsem impostowym i zachowane wsporniki po drewnianej emporze.

Częściowo zrekonstruowane jest okno we wschodniej ścianie prezbiterium, w ścianie północnej wtórnie wmurowano pierwotne biforyjne okienko wykonane z granitu a za wieżą odnaleźć można relikty czterolistnego okulusa.

Kościół zachował trzy oryginalne portale. Najciekawszy jest, ukryty w kruchcie i konserwowany w roku 1962 portal południowy, z dwustronnym tympanonem przedstawiającym na awersie postacie Tronującej Madonny z Dzieciątkiem i św. Stanisława, na rewersie, znacznie gorzej zachowanym apoteozę św. Stanisława w otoczeniu orłów. Łuk archiwolty, oparto na trzech parach kolumienek o głowicach zdobionych motywem liści dębu. Figury Matki Boskiej i św. Stanisława oraz guzełki zdobiące łuk archiwolty wykonano z czerwonego kamienia.

Portal ten uzupełniają 3 pełnoplastyczne rzeźby lwów, dwie przy ościeżach trzeci wmurowany w górną część ściany kruchty. Są typowe dla wyrobów funkcjonującej niedaleko Ślęży manufaktury kamieniarskiej.

Z prezbiterium do zakrystii prowadzi portal w formie już właściwie gotyckiej, podobny znajduje się na niedostępnym dla turysty strychu, prowadząc z pomieszczenia nad nawą do części nad prezbiterium.

W prezbiterium zachowało się ponadto pierwotne, pochodzące z 3 ćw. XIII w. kamienne, ostrołukowe sakramentarium i trójlistna wnęka nad pisciną.

Przy drodze wokół kościoła warto zwrócić uwagę na jeden z najstarszych, pochodzący z XIV wieku, krzyż pokutny.

Kościół w Starym Zamku jest późnoromańską świątynią wiejską, usytuowaną w centrum wsi na niewielkim wyniesieniu i wraz z cmentarzem ogrodzonym kamiennym murem z przyporami.Informacje praktyczne

N: 50.916667
E: 16.8

ul. Centralna 8
55-045 Stary Zamek

dolnośląskie
wrocławski

galerii: 1, na stronach: 1  Usytuowanie obiektu

  Pozostaw komentarz

  Kod antyspamowy
  aaa

  Komentarze

  komentarzy: 0, na stronach: 0