Informacje o obiekcie

Na fot. Zespół klasztorny cystersów w Sulejowie

Inowrocław, Kościół NMP

  

Największy w Polsce kościół jednonawowy, pomimo, że poddany na początku XX wieku gruntownej reromanizacji, stanowi jeden z symboli polskiego romanizmu.

Opis obiektu

Jednonawowa budowla orientowana, zbudowana z granitowych ciosów, z ceglanymi partiami wież powyżej przyziemia. Korpus kościoła od strony wschodniej zamyka krótkie prostokątne prezbiterium zakończone półkolistą apsyda, a od strony zachodniej fasada z dwiema wieżami.

Kościół powstał w dwóch etapach. Około przełomu XII i XIII wieku wzniesiono prezbiterium, nawę i przyziemie masywu zachodniego, ceglane w murowane w układzie wendyjskim wieże ukończono w latach 20. i 30. XIII stulecia.

Nawa przykryta jest płaskim drewnianym stropem. W kruchcie południowej, jednej z trzech w przyziemiu wieży, zachowało się oryginalne sklepienie krzyżowe zbudowane z kamienia, w ścianach nawy - pisciny.

Nawę zamkniętą od zachodu emporą doświetlają umieszczone pod gzymsem koronującym, nieduże, półkoliście zamknięte okna, rozmieszczone po cztery w ścianach północnej i południowej.

Do wnętrza budowli prowadzą trzy portale, wszystkie zamknięte półkolistą archiwoltą z gładkimi tympanonami. Główny, w masywie wieżowym z czterouskokowym ościeżem, południowy, dwuuskokowy i północny także dwuuskokowy z płaskorzeźbionymi maskami na ościeżu.

Na ścianach a zwłaszcza na zewnętrznej północnej ścianie nawy zachowały się płaskorzeźby przedstawiające groteskowe maski ludzkie i diabelskie, fantastyczne zwierzęta i krzyże. Symbole te miały chronić święte miejsce przed złymi duchami.

Kościół został gruntownie przebudowany już w XV w. Przedłużono wtedy m. in. prezbiterium w kierunku wschodnim, a półkolistą apsydę zastąpiono zamknięciem wielobocznym, opiętym przyporami. Budynek wskutek pożarów długi czas znajdował się w ruinie. Odbudowany w 1902 r., z zachowaniem reguł stylu romańskiego. Wtedy też powstała obecna apsyda, pięknie zamykająca kościół od wschodu. Kolejne prace rewaloryzacyjne przeprowadzono w latach 50. XX w. Pomimo, że obecnej w bryle kościoła najbardziej autentycznymi częściami są tylko przyziemie wieży południowej i północny mur nawy, jest to jeden z ciekawszych zabytków romańskich w kraju.

Wśród wyposażenia kościoła uwagę zwraca gotycka rzeźba Uśmiechniętej Madonny i Dzieciątka Jezus, zwanej także Madonną na lwie, datowana na lata ok. 1370-1380, umieszczona w ołtarzu głównym.Informacje praktyczne

N: 52.800047
E: 18.26354

ul. Plebanka 10
88-100 Inowrocław

kujawsko-pomorskie
inowrocławski

galerii: 1, na stronach: 1  Usytuowanie obiektu

  Pozostaw komentarz

  Kod antyspamowy
  aaa

  Komentarze

  • author

   ciekawy 2017-04-23 11:44:18

   Na tablicy przed kościołem napis głosi, że to bazylika redukowana. Co to takiego?!

  komentarzy: 1, na stronach: 1