Informacje o obiekcie

Na fot. Kościół Wniebowzięcia NMP w Mokrsku Dolnym

Gardno, Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa

  

Wzniesiony przed rokiem 1242 z kwadr granitowych jako budowla jednonawowa, z wyodrębnionym prezbiterium zamkniętym półkolistą apsydą. Zachowany pierwotny układ i bryła świątyni.

Opis obiektu

Jeden z najwcześniejszych kościołów kamiennych na Pomorzu Zachodnim. Zbudowany w I połowie XIII wieku, z pewnością przed rokiem 1242.

Jednonawowy, z wyodrębnionym prezbiterium zamkniętym półkolistą apsydą, pierwotnie kryty stropem drewnianym. Wzniesiony w technice opus emplectum z kwadr granitowych o różnym stopniu obróbki. Ciosy zewnętrzne są obrobione w miarę dokładnie, tworząc regularne warstwy, lico ścian wewnętrznych wykonano natomiast z głazów nieobrobionych.

Budowla zachowała swój pierwotny układ przestrzenny i bryłę, jedyną znaczącą przebudowę przechodząc w roku 1893 kiedy to wymurowano w cegle wschodni szczyt nawy i nieco nadbudowano szczyt zachodni. Wtedy też poszerzono arkadę łuku tęczowego i w nawie oraz w prezbiterium przemurowano wszystkie otwory okienne w stylu neoromańskim, w obramieniu ceramicznym.

Z elementów architektonicznych budowli, pierwotne są dwa romańskie jednouskokowe portale południowe (jeden prowadzący do nawy, drugi do prezbiterium), ostrołukowy trójuskokowy portal zachodni (główne wejście do świątyni), trzy okna apsydy oraz jej konchowe sklepienie. W ścianach południowej i północnej, widoczne są ślady po przemurowaniach otworów okiennych.

Wewnątrz kościół jest obecnie otynkowany, przykryty zrekonstruowanym stropem drewnianym. Pierwotne wyposażenie do naszych czasów się nie zachowało.

Kościół został zdewastowany w roku 1945 i popadł w ruinę. Odbudowany w roku 1978, znów pełni funkcje sakralne.

Usytuowany na niewielkim wywyższeniu w centrum wsi, przy rozgałęzieniu dróg.Informacje praktyczne

N: 53.259096
E: 14.620589

ul. Pyrzycka 18
74-100 Gardno

zachodniopomorskie
gryfiński

galerii: 1, na stronach: 1  Usytuowanie obiektu

  Pozostaw komentarz

  Kod antyspamowy
  aaa

  Komentarze

  komentarzy: 0, na stronach: 0