Usytuowanie obiektu

Na fot. Kościół św. Jana Chrzciciela w Starej Zagości

Kraków, Zespó? klasztorny franciszkanów

Ufundowany ok. roku 1237, w którym to franciszkanie zostali sprowadzeni do Krakowa. Sk?ada si? z ko?cio?a i usytuowanych od po?udnia zabudowa? klasztornych. W swoich dziejach przeszed? wiele przebudów i odbudów, g?ównie po po?arach, ale mimo to w istniej?cych budowlach znale?? dzi? mo?na zaskakuj?co wiele roma?skich pozosta?o?ci.

N: 50.058876
E: 19.935970

pl. Wszystkich ?wi?tych 5
31-004 Kraków

ma?opolskie
Kraków