Usytuowanie obiektu

Na fot. Kościół św. Jakuba w Mieronicach

Grudzi?dz, Most Bramy Toru?skiej

Wchodzi? w sk?ad niezachowanego zespo?u bramnego, a jego odchylenie w stosunku do Bramy Toru?skiej ?wiadczy o tym, ?e by? pierwszym elementem ca?ego za?o?enia budowlanego.

N: 53.49
E: 18.746944

ul. Klasztorna 11
86-300 Grudzi?dz

kujawsko-pomorskie
Grudzi?dz