Usytuowanie obiektu

Na fot. Kościół św. Salwatora w Krakowie

Kraków-Tyniec, Zespó? klasztorny benedyktynów

Istniej?cy obecnie na tynieckim wzgórzu kompleks klasztorny z?o?ony z ko?cio?a i usytuowanych po jego po?udniowej stronie zabudowa? sk?adaj?cych si? z pi?ciu dwukondygnacyjnych skrzyde? otaczaj?cych dwa wirydarze z dodatkowym skrzyd?em po?udniowym i murami obronnymi, w niczym nie przypomina skromnych, pierwotnych za?o?e? roma?skiego opactwa.

N: 50.018790
E: 19.802282

ul. Benedykty?ska 37
30-398 Kraków

ma?opolskie
Kraków