Usytuowanie obiektu

Na fot. Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gardnie

Sandomierz, Zespó? klasztorny dominikanów

Zespó? klasztorny dominikanów z?o?ony z ko?cio?a pw. ?w. Jakuba i klasztoru usytuowanego po jego po?udniowej stronie, z którego do naszych czasów zachowa?o si? tylko, przylegaj?ce do prezbiterium skrzyd?o wschodnie. Budow? kompleksu rozpocz?to ok. roku 1226 od korpusu nawowego, który uko?czono przed rokiem 1241.

N: 50.6769259
E: 21.7442560

Staromiejska 3
27-600 Sandomierz

?wi?tokrzyskie
sandomierski