Usytuowanie obiektu

Na fot. Kościół św. Salwatora w Krakowie

Tymowa, Ko?ció? Matki Bo?ej Królowej ?wiata

Wzniesiony w II po?owie XIII wieku z ceg?y w uk?adzie wendyjskim a w dolnych partiach z kamienia, jako du?a budowla jednonawowa z prosto zamkni?tym prezbiterium.

N: 51.4525
E: 16.3475

Tymowa 114
59-330 ?cinawa

dolno?l?skie
lubi?ski