Informacje o obiekcie

Na fot. Kościół śś. Piotra i Pawła w Kruszwicy

Tymowa, Ko?ció? Matki Bo?ej Królowej ?wiata

  

Wzniesiony w II po?owie XIII wieku z ceg?y w uk?adzie wendyjskim a w dolnych partiach z kamienia, jako du?a budowla jednonawowa z prosto zamkni?tym prezbiterium.

Opis obiektu

Wzniesiony w II po?owie XIII wieku z ceg?y w uk?adzie wendyjskim a w dolnych partiach z kamienia, jako du?a budowla jednonawowa z prosto zamkni?tym prezbiterium.

Zachowany w swoim pierwotnym za?o?eniu (budow? rozpocz?to od prezbiterium), do którego w pierwszej po?owie XVI w. dobudowano wie?? od zachodu i zakrysti? od pó?nocy.

Wewn?trz pierwotny ?uk t?czowy i sklepienie ?ebrowe prezbiterium na wspornikach o formie geometrycznej. Zachowa?y si? dwa portale po?udniowe, jedno pierwotne okno znajduj?ce si? przy po?udniowo zachodnim naro?niku prezbiterium oraz fryz arkadowy obiegaj?cy prezbiterium.

We wn?trzu zespó? malowide? z pocz?tku XVI wieku.

Umieszczony przez Z. ?wiechowskiego w Katalogu Architektury Roma?skiej w Polsce.Informacje praktyczne

N: 51.4525
E: 16.3475

Tymowa 114
59-330 ?cinawa

dolno?l?skie
lubi?ski

galerii: 1, na stronach: 1  Usytuowanie obiektu

  Pozostaw komentarz

  Kod antyspamowy
  aaa

  Komentarze

  komentarzy: 0, na stronach: 0