Informacje o obiekcie

Na fot. Kościół św. Marcina w Opatowie

Strzelin, Ko?ció? ?w. Gotarda

  

Wzniesiony na pocz?tku XIII wieku z ciosów granitu strzeli?skiego jako niewielka budowla centralna z naw? o ?rednicy ok. 6 m i niezachowan? apsyd? o ?rednicy 3.5 m od strony wschodniej.

Opis obiektu

Wzniesiony na pocz?tku XIII wieku z ciosów granitu strzeli?skiego jako niewielka budowla centralna z naw? o ?rednicy ok. 6 m i niezachowan? apsyd? o ?rednicy 3.5 m od strony wschodniej.

Z pierwotnej budowli zachowa?a si? kolista nawa do wysoko?ci murów ok. 6.5 m, stanowi?c obecnie podstaw? wie?y dobudowanego od strony wschodniej ko?cio?a gotyckiego. Zburzono wtedy apsyd? a ?ciany tej nawy podwy?szono.

Z elementów architektonicznych pierwotne s? trzy roma?skie okienka, czwarte zamurowane widoczne jest tylko od wewn?trz. Relikty apsydy prezbiterialnej odkryto w r. 1953, jej zarys jest obecnie uwidoczniony na posadzce obecnego ko?cio?a. Pierwotny jest tak?e prosty, niedekorowany, pó?kolisty portal po?udniowy.

Po?o?ony w centrum miasta, wewn?trz blokowiska z wielkiej p?yty.



Informacje praktyczne

N: 50.781111
E: 17.073333

ul. Micha?a Archanio?a
57-100 Strzelin

dolno?l?skie
strzeli?ski

galerii: 1, na stronach: 1



  Usytuowanie obiektu

  Pozostaw komentarz

  Kod antyspamowy
  aaa

  Komentarze

  komentarzy: 0, na stronach: 0