Informacje o obiekcie

Na fot. Kościół klasztoru benedyktynów w Mogilnie

Stare Miasto, Ko?ció? ??. Piotra i Paw?a

  

Wzniesiony w I po?. XIII wieku, z du?ych ciosów piaskowca jako budowla jednonawowa, z prosto zamkni?tym prezbiterium, o ?cianach podpartych szkarpami. Ta roma?ska ?wi?tynia stanowi obecnie wschodni? kaplic? wzniesionego w 1907 r. ko?cio?a neoroma?skiego.

Opis obiektu

Wzniesiony w I po?. XIII wieku, w technice opus emplectum, z du?ych ciosów twardego piaskowca. Jednonawowy, z prosto zamkni?tym prezbiterium, o ?cianach podpartych szkarpami i nieznanym rozwi?zaniu partii zachodniej. Stanowi obecnie wschodni? kaplic? wzniesionego w 1907 r. ko?cio?a neoroma?skiego.

Zachowa? pierwotny uk?ad przestrzenny, poza fasad? zachodni?. Skrócono tak?e jego naw?, nadbudowano w cegle szczytu nawy i prezbiterium oraz dobudowano zakrysti?.

W po?udniowej ?cianie nawy trójuskokowy portal roma?ski z XIII w. z p?askorze?b? Chrystusa Ukrzy?owanego w tympanonie, maskami ludzkimi oraz g?ow? sowy na kraw??nikach. Od strony wschodniej zamurowane okno ostro?ukowe, a od pó?nocnej oryginalne okno roma?skie.

Wewn?trz kamienna chrzcielnica z g?owic? roma?sk?, na naro?nikach ozdobiona ornamentacj? ro?linn? i gzyms impostowy ?uku t?czowego zdobiony reliefem z wici? ro?linn?. Na poddaszu zakrystii fragment gzymsu koronuj?cego. W murze prezbiterium dwudziestowiecznego ko?cio?a, od strony pó?nocnej wmurowana roma?ska p?yta nagrobna.

Po?o?ony w centrum miejscowo?ci Stare Miasto, b?d?cej na prze?omie XII i XIII wieku osad? o charakterze targowym i nosz?c? nazw? Konin. Parafi? erygowano tu przed 1111 rokiem.Informacje praktyczne

N: 52.181111
E: 18.215278

Rychwalska 18
62-571 Stare Miasto

wielkopolskie
koni?ski

galerii: 1, na stronach: 1  Usytuowanie obiektu

  Pozostaw komentarz

  Kod antyspamowy
  aaa

  Komentarze

  komentarzy: 0, na stronach: 0