Informacje o obiekcie

Na fot. Zespół klasztorny cystersów w Sulejowie

Proszków, Ko?ció? ?w. Anny

  

Wzniesiony w 1. po?. XIII wieku z ?upanych kamieni polnych jako bezwie?owa, orientowana budowla jednonawowa, z prezbiterium zako?czonym apsyd?. Zachowany w pierwotnym kszta?cie bez wi?kszych zmian. Klasyczny przyk?ad wiejskiego ko?ció?ka roma?skiego na tamtym obszarze.

Opis obiektu

Wzniesiony w 1. po?. XIII wieku z ?upanych kamieni polnych jako bezwie?owa, orientowana budowla jednonawowa, z prezbiterium zako?czonym apsyd?.

Niezmieniony uk?ad przestrzenny pierwotnej budowli. Z czasów nowo?ytnych pochodzi jedynie zakrystia i kruchta po?udniowa.

Zachowane bez?ebrowe sklepienie prezbiterium, w apsydzie sklepienie konchowe, po?udniowe okno w apsydzie i okno w pó?nocnej ?cianie prezbiterium.

Klasyczny przyk?ad wiejskiego ko?ció?ka roma?skiego na tamtym obszarze.

Po?o?ony ok. 1 km na po?udnie od drogi ?roda ?l?ska - Lubin.Informacje praktyczne

N: 51.163808
E: 16.532511

Proszków 31
55-300 Proszków

dolno?l?skie
?redzki

galerii: 1, na stronach: 1  Usytuowanie obiektu

  Pozostaw komentarz

  Kod antyspamowy
  aaa

  Komentarze

  komentarzy: 0, na stronach: 0