Informacje o obiekcie

Na fot. Kościół św. Marcina w Opatowie

Pozna?, Ko?ció? ?w. Jana Jerozolimskiego

  

Wzniesiony w po?. XIII wieku z ceg?y w uk?adzie wedyjskim, jako budowla jednonawowa o dwóch prz?s?ach z prosto zamkni?tym jednoprz?s?owym prezbiterium.

Opis obiektu

Wzniesiony w po?. XIII wieku z ceg?y w uk?adzie wedyjskim, jako budowla jednonawowa o dwóch prz?s?ach z prosto zamkni?tym jednoprz?s?owym prezbiterium.

Powa?nie zniekszta?cona przebudowami. Na prze?omie XV i XVI w. przesklepiono naw?, od pó?nocy dobudowano zakrysti? i naw? boczn? a elewacje wzmocniono systemem szkarp. W 1. po?. XVIII w. powsta?a równie? kaplic? od po?udnia.

Pierwotne s? mury zewn?trzne bez ?ciany pó?nocnej, ceglane sklepienie krzy?owo ?ebrowe w prezbiterium, uskokowy ceglany okulus w fasadzie zachodniej, cz??ciowo zamurowane okna nawy. Portal zachodni z?o?ony zosta? wtórnie z roma?skich elementów w 1 po?. XVIII wieku.

Ko?ció? po?o?ony na prawym brzegu Warty, w cz??ci Poznania nazywanej Komandori?, na obszarze dawnych dóbr zakonu joannitów. Otacza go ogrodzony ceglanym murem teren dawnego cmentarza ko?cielnego.Informacje praktyczne

N: 52.409282
E: 16.958984

ul. ?wi?toja?ska 1
60-101 Pozna?

wielkopolskie
Pozna?

galerii: 1, na stronach: 1  Usytuowanie obiektu

  Pozostaw komentarz

  Kod antyspamowy
  aaa

  Komentarze

  komentarzy: 0, na stronach: 0