Informacje o obiekcie

Na fot. Zespół klasztorny cystersów w Sulejowie

Pogwizdów, Ko?ció? Podwy?szenia Krzy?a ?wi?tego

  

Wzniesiony w 4 ?w. XIII wieku z kamienia ?amanego z piaskowcowymi ciosami w naro?ach i wykonanym z piaskowca detalem architektonicznym, jako budowla jednonawowa z empor? i wie?? w cz??ci zachodniej, z dwuprz?s?owym, prosto zamkni?tym prezbiterium oraz zakrysti? po stronie pó?nocnej.

Opis obiektu

Wzniesiony w 4 ?w. XIII wieku z kamienia ?amanego z piaskowcowymi ciosami w naro?ach i wykonanym z piaskowca detalem architektonicznym, jako budowla jednonawowa z empor? i wie?? w cz??ci zachodniej, z dwuprz?s?owym, prosto zamkni?tym prezbiterium oraz zakrysti? po stronie pó?nocnej.

Z pierwotnego za?o?enia przetrwa?y mury nawy z wie?? i empor?, prezbiterium bez ?ciany wschodniej i po?udniowej oraz zakrystia bez ?ciany wschodniej.

Budowl? zniekszta?ci?o przede wszystkim dobudowanie od po?udnia pot??nej barokowej kaplicy co spowodowa?o wyd?u?enie prezbiterium zamykaj?c je pi?ciobocznie i zakrystii. W tym czasie te? wybito nowe okna w po?udniowej ?cianie nawy.

Z pierwotnych okien zachowa?o si? tylko po?udniowo-zachodnie okno nawy, ?lady dwóch innych zamurowanych w po?udniowej ?cianie nawy oraz biforia wie?owe.

Ko?ció? posiada te? 3 pierwotne portale. Dwa uskokowe, bogato zdobione po?udniowe do nawy i prezbiterium (ten drugi jest wtórnie wmurowany w po?udniow? ?cian? kaplicy) i prosty portal prowadz?cy z prezbiterium do zakrystii.

W prezbiterium przetrwa?o te? pierwotne sklepienie krzy?owo ?ebrowe wsparte na geometrycznych wspornikach i z kluczem w kszta?cie rozety. Zachowa?a si? ponadto arkada ?ciany t?czowej i sklepione pomieszczenia podemporowe.

Pod koniec lat 90 XX wieku w ko?ciele odkryto malowid?a ?cienne.

Ko?ció? nie pe?ni obecnie funkcji sakralnych. O?tarz i chrzcielnica znajduj? si? we Wroc?awiu, odpowiednio w ko?ciele NM Panny na Piasku i w Muzeum Narodowym.

Przez m.in. T. Kozaczewskiego uznany za pó?noroma?ski. Kategoryzacja ta jest obecnie podwa?ana przez wielu historyków sztuki.Informacje praktyczne

N: 50.964722
E: 16.093056

Pogwizdów
59-411 Pogwizdów

dolno?l?skie
jaworski

galerii: 1, na stronach: 1  Usytuowanie obiektu

  Pozostaw komentarz

  Kod antyspamowy
  aaa

  Komentarze

  komentarzy: 0, na stronach: 0