Informacje o obiekcie

Na fot. Kościół św. Marcina w Opatowie

Mory?, Ko?ció? Ducha ?wi?tego

  

Wzniesiony w ca?o?ci z ciosów granitowych w II po?. XIII w. ma rzadko spotykan? na Pomorzu form? trzynawowej bazyliki z transeptem i wie?? z przejazdem na osi pó?noc-po?udnie.

Opis obiektu

Wzniesiony w ca?o?ci z ciosów granitowych w II po?. XIII w. ma rzadko spotykan? na Pomorzu form? trzynawowej bazyliki z transeptem i wie?? z przejazdem na osi pó?noc-po?udnie.

Romanizm budowli uwypukla jej rzut, organizacja przestrzeni i masywno?ci murów. Mroczne wn?trze roz?wietlaj? w?skie okienka a ?ciany naw przeprute s? pot??nymi arkadami z reliktami zdobi?cych je polichromii.

Najstarsz? cz??ci? budowli jest prostok?tne prezbiterium i dwa ramiona transeptu ze ?cianami szczytowymi.
Charakterystycznymi motywami podzia?u tych elewacji s? liczne, zako?czone ostrymi ?ukami blendy, a w ?cianie wschodniej motyw trzech w?skich okien symbolizuj?cych Trójc? ?wi?t?. Ta cz??? ?wi?tyni zbudowana zosta?a w latach 1263-1265.

Wewn?trz zachowany oryginalny, roma?ski stipes o?tarza.

Po roku 1350 zbudowany zosta? korpus nawowy w formie trzynawowej dwuprz?s?owej bazyliki.Informacje praktyczne

N: 52.858609
E: 14.400136

ul. Chopina 16
74-503 Mory?

zachodniopomorskie
gryfi?ski

galerii: 1, na stronach: 1  Usytuowanie obiektu

  Pozostaw komentarz

  Kod antyspamowy
  aaa

  Komentarze

  komentarzy: 0, na stronach: 0