Informacje o obiekcie

Na fot. Kościół Wniebowzięcia NMP w Mokrsku Dolnym

Mokrsko Dolne, Ko?ció? Wniebowzi?cia NMP

  

Prezbiterium obecnego ko?cio?a stanowi nawa niewielkiej ?wi?tyni roma?skiej z I po?owy XIII wieku.

Opis obiektu

Pierwotny ko?ció? zbudowany zosta? w I po?. XIII wieku, ze starannie obrobionych bloków piaskowca, u?o?onych regularnymi warstwami, jako orientowana, ma?a budowla jednonawowa, z prosto zamkni?tym jednoprz?s?owym prezbiterium przykrytym sklepieniem ?ebrowym.

W I po?. XVII wieku w ko?ciele wyburzono ?cian? zachodni?, dobudowuj?c obecn? naw? i zakrysti?, podniesiono te? wschodni szczyt nawy. Pierwotna nawa pe?ni od tego czasu funkcj? prezbiterium, to pierwotne natomiast sta?o si? schowkiem.

Na ?cianach zewn?trznych du?y zestaw znaków kamieniarskich. W pierwotnym prezbiterium krytym niezachowanym sklepieniem ?ebrowym wspartym na kolumienkach, zachowa?y si? dwie, z kapitelami zdobionymi wzorami ro?linnymi i ?ladami polichromii.

Pierwotny jest portal pó?nocny, prowadz?cy do zakrystii, otwór okienny we wschodniej ?cianie prezbiterium oraz drugi, widoczny tylko od wewn?trz, w pó?nocnej ?cianie nawy. Okno w ?cianie po?udniowej zosta?o zrekonstruowane. Pod okapem dachu zachowa? si? gzyms konsolkowy, cz??ciowo tylko zrekonstruowany.

Prace archeologiczno-architektoniczne w 1977 r. ujawni?y w pierwotnym prezbiterium (obecnym schowku) ?lady XIII-wiecznej polichromii (pod polichromi? z XVI w.).Informacje praktyczne

N: 50.684210
E: 20.434967

Mokrsko Dolne 52
28-305 Mokrsko Dolne

?wi?tokrzyskie
j?drzejowski

galerii: 1, na stronach: 1  Usytuowanie obiektu

  Pozostaw komentarz

  Kod antyspamowy
  aaa

  Komentarze

  komentarzy: 0, na stronach: 0