Informacje o obiekcie

Na fot. Kościół św. Salwatora w Krakowie

Mieronice, Ko?ció? ?w. Jakuba

  

Obecny ko?ció? pw. ?w. Jakuba posiada wzniesione ok. roku 1250 prezbiterium, murowane z ceg?y, w dolnej partii w uk?adzie trzy wozówki na przemian z g?ówk?, w górnej w uk?adzie wendyjskim. Wcze?niejsza drewniana nawa zosta?a w wieku XV zast?piona obecn? murowan?.

Opis obiektu

Obecny ko?ció? pw. ?w. Jakuba posiada wzniesione ok. roku 1250 prezbiterium, murowane z ceg?y, w dolnej partii w uk?adzie trzy wozówki na przemian z g?ówk?, w górnej w uk?adzie wendyjskim. Wcze?niejsza drewniana nawa zosta?a w wieku XV zast?piona obecn? murowan?.

Prezbiterium zachowa?o pierwotny uk?ad przestrzenny i bry??. W wieku XVI poszerzono jedynie i oprofilowano okna w ?cianie po?udniowej i wschodniej.

Z pierwszego okresu pochodz? fryzy: arkadowy i z uko?nie uk?adanych cegie?, o?cie?a w ?cianie pó?nocnej, zas?oni?te niestety przez dobudowan? zakrysti? i sklepienie prezbiterium wraz ze wspornikami o dekoracji ro?linnej.

Wewn?trz na ?cianach, odkryta w roku 1939, czarno - ?ó?to - czerwona polichromia. Jej tre?ci? s? przedstawienia scen ze Starego i Nowego Testamentu.

Po?o?ony malowniczo na niewielkim pagórku w centrum wsi Mieronice (tej ko?o Wodzis?awia).

Umieszczony przez Z. ?wiechowskiego w Katalogu Architektury Roma?skiej w Polsce.Informacje praktyczne

N: 50.524852
E: 20.154833

Mieronice 1
28-330 Wodzis?aw

?wi?tokrzyskie
j?drzejowski

galerii: 1, na stronach: 1  Usytuowanie obiektu

  Pozostaw komentarz

  Kod antyspamowy
  aaa

  Komentarze

  komentarzy: 0, na stronach: 0