Informacje o obiekcie

Na fot. Kościół św. Jana Chrzciciela w Starej Zagości

Lwówek ?l?ski, Ko?ció? Wniebowzi?cia NMP

  

Z wzniesionej przed rokiem 1270 z miejscowego szarego granitu, roma?skiej trójnawowej bazyliki pozosta?a do dzisiaj dwuwie?owa fasada zachodnia o szeroko?ci ok. 28 m, typowy westwerk, znany z du?ej liczby ko?cio?ów niemieckich.

Opis obiektu

Z wzniesionej przed rokiem 1270 z miejscowego szarego granitu, roma?skiej trójnawowej bazyliki pozosta?a dwuwie?owa fasada zachodnia o szeroko?ci ok. 28 m, typowy westwerk, znany z du?ej liczby ko?cio?ów niemieckich.

Korpus budowli pierwotnej uleg? rozebraniu przy wznoszeniu nowego halowego ko?cio?a gotyckiego.

Wie?e masywu zbudowano na plamie kwadratu, w partii dwóch ostatnich kondygnacji s? o?mioboczne. ??cznik mi?dzywie?owy zwie?czono dachem pulpitowym.

Fasada zawiera zamurowan? wtórnie roma?sk? centraln? rozet? a w przyziemiu zamkni?ty ostrym ?ukiem portal z ok. 1260, uskokowy, z kolumienkami o g?owicach z dekoracj? ro?linn?. W archiwolcie ?abki i elementy ro?linne, w tympanonie p?askorze?bione przedstawienie Koronacji Matki Bo?ej z figurami panien m?drych i g?upich.

Pierwotne s? przej?cia arkadowe, prowadz?ce z kruchty mi?dzywie?owej do wn?trza wie? i biforia w wie?ach.

Ko?ció? usytuowany jest w zachodniej cz??ci centrum miasta.Informacje praktyczne

N: 51.1111140
E: 15.5823440

ul. Ko?cielna 27
59-600 Lwówek ?l?ski

dolno?l?skie
lwówecki

galerii: 1, na stronach: 1  Usytuowanie obiektu

  Pozostaw komentarz

  Kod antyspamowy
  aaa

  Komentarze

  komentarzy: 0, na stronach: 0