Informacje o obiekcie

Na fot. Kościół śś. Piotra i Pawła w Kruszwicy

Kot?ów, Ko?ció? Narodzenia NMP

  

Wzniesiony na pocz?tku XIII wieku z dok?adnie obrobionych ciosów granitowych, jako du?a budowla jednonawowa, z jednoprz?s?owym prezbiterium zamkni?tym pó?kolist? apsyd?.

Opis obiektu

Wzniesiony na pocz?tku XIII wieku z dok?adnie obrobionych ciosów granitowych, jako du?a budowla jednonawowa, z jednoprz?s?owym prezbiterium zamkni?tym pó?kolist? apsyd?.

Przebudowy znacz?co zmieni?y budowl?. W 1721 r. wzniesiono kamienn? wie??. W latach 1905-08 rozebrano roma?skie apsyd? i prezbiterium, w miejscu którego dobudowano du?y transept a od wschodu ca?o?? zamkni?to now? neoroma?sk? apsyd? z kamienia. Dodatkowo w 1923 r. podwy?szono wie?? ko?cio?a.

Z pierwotnej budowli zachowane s? mury nawy o grubo?ci 1 m i wysoko?ci 9 m z otworami okiennymi i portalowymi oraz ?ciana t?czow? . W ?cianie tej, po obu stronach ?uku t?czowego znajduj? si? wn?ki, pozosta?o?ci dawnych o?tarzy bocznych z cyboriami. Po obu stronach zachowa?y si? kamienne krzy?e - zacheuszki (miejsca konsekracji ?wi?tyni).

Po prawej stronie nawy g?ównej wmurowano w ?cian? kamie? z p?askorze?b? krocz?cego lwa, który zgodnie z miejscow? legend? ma przedstawia? poga?skiego bo?ka, którego niegdy? czczono na kot?owskim wzgórzu. W czasie prac wykopaliskowych przeprowadzonych w 2009 r. odkryto mury pierwotnej apsydy oraz natrafiono na pozosta?o?ci XIII-wiecznej krypty roma?skiej.

Po?o?ony na wzgórzu w centrum wsi.Informacje praktyczne

N: 51.549722
E: 17.971944

Kot?ów 1
63-510 Mikstat

wielkopolskie
ostrzeszowski

galerii: 1, na stronach: 1  Usytuowanie obiektu

  Pozostaw komentarz

  Kod antyspamowy
  aaa

  Komentarze

  komentarzy: 0, na stronach: 0