Informacje o obiekcie

Na fot. Kościół śś. Piotra i Pawła w Kruszwicy

Ko?cielec (pow. kaliski), Ko?ció? ?w. Wojciecha

  

Pierwotnie jednonawowy, zako?czony pó?kolist? apsyd?, murowany z ciosów granitu i piaskowca w 1 po?owie XII wieku, stanowi prezbiterium obecnej ?wi?tyni.

Opis obiektu

Pierwotnie jednonawowy, zako?czony pó?kolist? apsyd?, murowany z ciosów granitu i piaskowca w 1 po?owie XII wieku, stanowi prezbiterium obecnej ?wi?tyni.

Uk?ad przestrzenny zachowany w du?ym stopniu. W wyniku pó?nogotyckiej rozbudowy ?ciany budowli grube na ponad metr, nadmurowano ceg??. ?ciana zachodnia zosta?a rozebrana w XVII wieku, wtedy te? powsta?a drewniana nawa ko?cio?a i wybito nowe okna.

Reromanizacja przeprowadzona po 1945 roku przywróci?a m.in. pierwotne po?o?enie dwóch okien: od strony po?udniowej i w apsydzie.

Od strony po?udniowej do ko?cio?a prowadzi z XX wiecznej zakrystii roma?ski, uskokowy portal, zamkni?ty pó?koli?cie, z g?adkim tympanonem i znakiem kamieniarskim na o?cie?u.

Po?o?ony w centrum wsi, przy drodze z Mycielina do Goliszewa.Informacje praktyczne

N: 51.908056
E: 18.211667

Ko?cielec Kaliski 11
62-831 Korzeniew

wielkopolskie
kaliski

galerii: 1, na stronach: 1  Usytuowanie obiektu

  Pozostaw komentarz

  Kod antyspamowy
  aaa

  Komentarze

  komentarzy: 0, na stronach: 0