Informacje o obiekcie

Na fot. Kościół św. Jakuba w Mieronicach

Kazimierz Biskupi, Ko?ció? ?w. Marcina

  

Roma?ski, powsta? w drugiej po?owie XII w. z ciosów granitu i piaskowca. Pierwotny uk?ad ?wi?tyni jednonawowej z prezbiterium zamkni?tym apsyd? zachowany w obr?bie zewn?trznych murów, naruszy?y jednak liczne przebudowy.

Opis obiektu

Roma?ski, powsta? w drugiej po?owie XII w. z ciosów granitu i piaskowca. Pierwotny uk?ad ?wi?tyni jednonawowej z prezbiterium zamkni?tym apsyd? zachowany w obr?bie zewn?trznych murów, naruszy?y jednak liczne przebudowy, w czasie których m.in. podniesiono koron? murów, przekszta?cono wszystkie okna, przed?u?ono naw? i powsta?a nowa fasada zachodnia.

Od po?udnia widoczny cz??ciowo zamurowany portal roma?ski. W cz??ci zachodniej wn?trza roma?ska chrzcielnica, kruchta po?udniowa kryje wtórnie wmurowan? w ?cian?, zapewne XI wieczn? p?yt? nagrobn? z wyrytym krzy?em w aureoli oraz wykonan? z roma?skiej kamieniarki kropielnic?.

Wystrój wn?trza rokokowy bez ?adnych widocznych roma?skich reliktów.

Po?o?ony w centrum miejscowo?ci Kazimierz Biskupi.Informacje praktyczne

N: 52.3125
E: 18.161111

ul. Ko?cielna 12
62-530 Kazimierz Biskupi

wielkopolskie
koni?ski

galerii: 1, na stronach: 1  Usytuowanie obiektu

  Pozostaw komentarz

  Kod antyspamowy
  aaa

  Komentarze

  komentarzy: 0, na stronach: 0