Informacje o obiekcie

Na fot. Kościół klasztoru benedyktynów w Mogilnie

Go?ciszów, Ko?ció? Matki Boskiej Cz?stochowskiej

  

Wzniesiony w II ?w. XIII wieku ze starannie dopasowanych ciosów piaskowca, jako budowla jednonawowa z prezbiterium zamkni?tym wieloboczn? apsyd?.

Opis obiektu

Wzniesiony w II ?w. XIII wieku ze starannie dopasowanych ciosów piaskowca, jako budowla jednonawowa z prezbiterium zamkni?tym wieloboczn? apsyd?.

Zachowane pierwotne mury budowli. Prezbiterium przed?u?ono w XVII wieku ale pierwotn? apsyd? z?o?ono z tych samych elementów w nowym miejscu. Wie?a zachodnia pochodzi z XVI wieku.

Wewn?trz zachowane sklepienie krzy?owo ?ebrowe zachodniego prz?s?a prezbiterium opartego na s?u?kach zdobionych motywami ro?linnymi.

W ?cianie pó?nocnej nawy i prezbiterium po jednym pierwotnym otworze okiennym, zamkni?te pó?koli?cie, rozglifione, w niszach obrze?onych pó?wa?kiem.

Pod okapem apsydy fryz arkadowy z reliefami o motywach ro?linnych i zwierz?cych, naro?a apsydy akcentuj? kolumienki o kostkowych g?owicach z motywami ro?linnymi.

W pó?nocnej ?cianie prezbiterium zachowane pozosta?o?ci polichromii ze scen? Zwiastowania NMP z ok. 1420 r.

Po stronie pó?nocnej wczesnogotycki portal nawowy. Wewn?trz ko?cio?a dwie roma?skie p?yty nagrobne, po wschodniej i zachodniej stronie tego portalu.

Ko?ció? usytuowany w centrum wsi, od po?udnia s?siaduje z pozosta?o?ci? renesansowego zamku.Informacje praktyczne

N: 51.1604354
E: 15.4568481

Go?ciszów 150
59-730 Go?ciszów

dolno?l?skie
boles?awiecki

galerii: 1, na stronach: 1  Usytuowanie obiektu

  Pozostaw komentarz

  Kod antyspamowy
  aaa

  Komentarze

  komentarzy: 0, na stronach: 0