Kategoria zabytków

Na fot. Zespół klasztorny cystersów w Sulejowie

Architektura późnoromańska

Powstająca od początku XIII wieku architektura sprostać musiała nowym funkcjom, wynikającym z postępujących procesów społecznych i gospodarczych.

Banie, Kościół Matki Bożej Wspomożenia Wiernych

sn / 03.01.2017

Zbudowany w pierwszej połowie XIII wieku z regularnych ciosów granitowych w technice opus emplectum.

    

Biały Kościół, Kościół NMP

sn / 26.03.2017

Wzniesiony ok. połowy XIII wieku z łamanego granitu i obrobionych ciosów kamiennych był pierwotnie budowlą jednonawową z wydzielonym, prosto zamkniętym prezbiterium i prostokątną wieżą nad zachodnią częścią nawy mieszczącą emporę. Pierwszy raz wzmiankowany w 1264 r.

    

Dziekanowice, Kościoł śś. Marii Magdaleny i Mikołaja

sn / 31.03.2017

Wzniesiony na początku XIII wieku z ciosów piaskowca, jako niewielka jednonawowa budowla z prosto zamkniętym prezbiterium.

    

Gardno, Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa

sn / 03.01.2017

Jeden z najwcześniejszych kościołów kamiennych na Pomorzu Zachodnim. Zbudowany w I połowie XIII wieku, z pewnością przed rokiem 1242.

    

Giebło, Kościół św. Jakuba

sn / 11.04.2017

Wzniesiony pod koniec I poł. XIII wieku ze starannie obrobionych ciosów wapiennych jako budowla jednonawowa z prosto zamkniętym prezbiterium oraz wieżą zachodnią i emporą w zachodniej części nawy.

    

Gościszów, Kościół Matki Boskiej Częstochowskiej

sn / 15.04.2017

Wzniesiony w II ćw. XIII wieku ze starannie dopasowanych ciosów piaskowca, jako budowla jednonawowa z prezbiterium zamkniętym wieloboczną apsydą.

    

Goźlice, Kościół Wniebowzięcia NMP

sn / 11.04.2017

Wzniesiony przed połową XIII wieku z ciosów piaskowca, jako budowla jednonawowa z prezbiterium o nieznanym zakończeniu i z emporą w części zachodniej.

    

Imielno, Kościół św. Mikołaja

sn / 27.03.2017

Wzniesiony ok. 1224 r. w kręgu oddziaływań architektury cysterskiej z kamiennych ciosów wapienia pińczowskiego.

    

Kałków, Kościół Narodzenia NMP i św. Jerzego

sn / 03.01.2017

Orientowany, zbudowany z cegły w układzie wendyjskim, na planie krzyża równoramiennego, z wieżą nad nawą, transeptem i prezbiterium, flankowanym przez dwa aneksy. Datowany na połowę XIII wieku, wg legendy przypisywany templariuszom.

    

Kamień Pomorski, Kościół św. Jana Chrzciciela

sn / 03.01.2017

Kościół ceglany z partiami murów z granitowych kwadr, niejednolity stylowo. Ufundowany przez księcia pomorskiego Kazimierza I w roku 1176 kiedy to z Wolina przeniesiono do Kamienia stolicę biskupią.

    

Kościelec Proszowicki, Kościół św. Wojciecha

sn / 03.01.2017

Zbudowany w I połowie XIII wieku z fundacji biskupa krakowskiego Wisława z Kościelca. Ze względu na swoją okazałość jest kościołem niezwykłym jak na świątynię wiejską.

    

Kościelniki Średnie, Kościół NMP

sn / 03.01.2017

Budowla orientowana, jednonawowa z kwadratowym prezbiterium zamkniętym półkolistą apsydą. Zbudowany w I poł XIII wieku z łamanego kamienia. Niesklepiony.

    

Kotłów, Kościół Narodzenia NMP

sn / 15.04.2017

Wzniesiony na początku XIII wieku z dokładnie obrobionych ciosów granitowych, jako duża budowla jednonawowa, z jednoprzęsłowym prezbiterium zamkniętym półkolistą apsydą.

    

Kraków, Kościół św. Augustyna

sn / 31.03.2017

Obecna budowla zawiera znaczne pozostałości drugiego romańskiego kościoła w tym miejscu. Pierwszy powstał w II poł. wieku XII i w roku 1241 został całkowicie zniszczony przez Tatarów. Z tego kościoła zachował się w podziemiach dość duży fragment muru w wątku grand appareil.

    

Krzyworzeka, Kościół śś. Piotra i Pawła

sn / 06.03.2017

Kościół zbudowano w 1264 roku z fundacji księcia Bolesława Pobożnego. To budowla orientowana, jednonawowa, z węższym prosto zamkniętym prezbiterium. Wzniesiona z kamienia polnego, nadbudowana cegłą, przebudowana w XVIII - XIX wieku, obecnie otynkowana.

    

Legnica, Zamek Piastowski

sn / 15.04.2017

Pierwszy murowany zamek w Legnicy wzniesiony został w czasach księcia Henryka Brodatego, a przed rokiem 1240 istniały już wszystkie zachowane do dziś niekiedy w formie reliktów, jego romańskie budowle.

    

Lubiń, Kościół św. Leonarda

sn / 03.01.2017

Budowla jednonawowa, z wydzielonym prezbiterium zamkniętym półkolista apsydą. Wzniesiona przez benedyktynów z sąsiedniego opactwa jako kościół parafialny na początku XIII wieku.

    

Lublin, Donżon Zamku Lubelskiego

sn / 17.04.2017

Wzniesiony w latach 1243-1244 jako kamienno - ceglana wieża na planie koła, wewnątrz pierścienia obronnego, stanowiąc główne centrum umocnień.

    

Mieronice, Kościół św. Jakuba

sn / 03.01.2017

Obecny kościół pw. św. Jakuba posiada romańskie, wzniesione ok. roku 1250 prezbiterium, murowane z cegły. Pierwotna drewniana nawa została w wieku XV zastąpiona obecną murowaną.

    

Mokrsko Dolne, Kościół Wniebowzięcia NMP

sn / 27.03.2017

Zbudowany w sposób znamionujący oddziaływania cysterskie w I poł. XIII wieku, ze starannie obrobionych bloków piaskowca, ułożonych regularnymi warstwami, jako mała budowla orientowana, jednonawowa, z prosto zamkniętym jednoprzęsłowym prezbiterium przykrytym sklepieniem żebrowym.

    

Pogwizdów, Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego

sn / 17.04.2017

Wzniesiony w 4 ćw. XIII wieku z kamienia łamanego z piaskowcowymi ciosami w narożach i wykonanym z piaskowca detalem architektonicznym, jako budowla jednonawowa z emporą i wieżą w części zachodniej, z dwuprzęsłowym, prosto zamkniętym prezbiterium oraz zakrystią po stronie północnej.

    

Poznań, Kościół św. Jana Jerozolimskiego

sn / 15.04.2017

Wzniesiony w poł. XIII wieku z cegły w układzie wedyjskim, jako budowla jednonawowa o dwóch przęsłach z prosto zamkniętym jednoprzęsłowym prezbiterium.

    

Proszków, Kościół św. Anny

sn / 27.03.2017

Kościół romański wzniesiony w 1. poł. XIII w. Murowany z łupanych kamieni polnych, orientowany, jednonawowy z prezbiterium zakończonym apsydą.

    

Raciborowice Górne, Kościół św. Michała

sn / 25.03.2017

Zbudowany w pierwszej połowie XIII wieku z kamienia łamanego jako budowla jednonawowa z kwadratowym prezbiterium zamkniętym półkolistą apsydą.

    

Rurka, Kaplica templariuszy

sn / 26.03.2017

Poświęcona w 1248 roku kaplica templariuszy jest małą jednonawową budowlą, z wyodrębnionym, prosto zamkniętym prezbiterium. Ściany kościoła wzniesiono z dokładnie obrobionych ciosów granitowych, układanych w regularne warstwy.

    

Stare Miasto, Kościół śś. Piotra i Pawła

sn / 10.04.2017

Wzniesiony w I poł. XIII wieku, w technice opus emplectum, z dużych ciosów twardego piaskowca. Jednonawowy, z prosto zamkniętym prezbiterium, o ścianach podpartych szkarpami i nieznanym rozwiązaniu partii zachodniej. Stanowi obecnie wschodnią kaplicę wzniesionego w 1907 r. kościoła neoromańskiego.

    

Stary Zamek, Kościół św. Stanisława

sn / 10.04.2017

Wzniesiony w 3 ćw. XIII wieku w technice opus emplectum z kamienia łamanego, jednonawowy z prosto zamkniętym prezbiterium, zakrystią od północy i z drewnianą empora zachodnią.

    

Stronia, Kościół Narodzenia NMP

sn / 10.04.2017

Wzniesiony w poł. XIII wieku z granitowych kamieni narzutowych jako budowla centralna, złożona z kolistej nawy o średnicy wewnętrznej 9.5 m i podkowiastej apsydy od wschodu.

    

Strońsko, Kościół św. Urszuli

sn / 11.04.2017

Wzniesiony w 1 poł. XIII w. z cegły w układzie wedyjskim, jako budowla jednonawowa z krótkim jednoprzęsłowym prezbiterium zakończonym półkolistą apsydą a od zachodu z masywem wieżowym.

    

Strzelin, Kościół św. Gotarda

sn / 11.04.2017

Wzniesiony na początku XIII wieku z ciosów granitu strzelińskiego jako niewielka budowla centralna z nawą o średnicy ok. 6 m i niezachowaną apsydą o średnicy 3.5 m od strony wschodniej.

    

Sulisławice, Kościół Narodzenia NMP

sn / 18.03.2017

Jednonawowy, zbudowany z ciosów piaskowca, o nieznanym rozwiązaniu części wschodniej, datowany na I połowę XIII wieku. Wchłonięty przez rozbudowę, dokonaną ok. roku 1600.

    

Szprotawa-Iława, Kościół św. Andrzeja

sn / 15.04.2017

Wzniesiony w I poł. XIII wieku z cegły w układzie wendyjskim jako budowla jednonawowa z prezbiterium zakończonym półkolistą apsydą.

    

Środa Śląska, Kościół Narodzenia NMP

sn / 27.03.2017

W początkach XII w. w pobliżu Środy Śląskiej powstał z fundacji księcia Henryka Brodatego szpital i przytułek dla trędowatych. By umożliwić mieszkańcom przytułku korzystanie z posług religijnych wzniesiono tu w latach 1221-1232 niewielką świątynię pw. Najświętszej Maryi Panny.

    

Świerzawa, Kościół śś. Jana i Katarzyny

sn / 15.04.2017

Wzniesiony w I poł. XIII wieku z kamienia łamanego, z piaskowcowymi narożnikami i detalem architektonicznym, jako duża, bezwieżowa budowla jednonawowa z prezbiterium zamkniętym półkolistą apsyda i z zakrystią od północy przy prezbiterium.

    

Tarczek, Kościół św. Idziego

sn / 15.04.2017

Zbudowany w 2 ćw. XIII wieku z ciosów piaskowca jako budowla jednonawowa z prosto zamkniętym prezbiterium i z emporą w części zachodniej, o czym świadczy zachowany od zachodu w ścianie południowej wspornik.

    

Tyniec nad Ślęzą, Kościół św. Michała Archanioła

sn / 15.04.2017

Wzniesiony prawdopodobnie w dwóch etapach, jako budowla złożona z nawy (część wcześniejsza, 4 ćw. XII wieku, z kamienia łamanego) i dwuprzęsłowego, zamkniętego pięciobocznie prezbiterium (część późniejsza, 2 ćw. XIII wieku, z cegły w wątku wendyjskim i gotyckim).

    

Wierzbna, Kościół Wniebowzięcia NMP

sn / 11.04.2017

Wzniesiony ok. 1230 r. z dokładnie obrobionych ciosów granitu, jako budowla jednonawowa z prezbiterium zamkniętym półkolistą apsydą i z dwuwieżową fasadą od zachodu. Zachowany w praktycznie niezmieniony stanie z wyjątkiem części ściany północnej. Pełni obecnie funkcję kaplicy, empory organowej i zakrystii barokowego kościoła dostawionego od północy i stanowiącego kiedyś część kompleksu cysterskiego.

    

Wleń, Relikty zespołu zamkowego

sn / 16.04.2017

Jeden z najstarszych zamków w Polsce, od poł. XVII w. w stanie trwałej ruiny. W okresie powszechnie uznawanym za romański tj. od 2 poł. XII do poł. XIII wieku powstały dom mieszkalny, kaplica i jako pierwszy, sześciokątny donżon na południowym krańcu zabudowy.

    

Włostów, Kościół św. Jana Chrzciciela

sn / 11.04.2017

Wzniesiony w połowie XIII wieku z łamanego piaskowca, jednonawowy z prosto zamkniętym prezbiterium o ścianie szczytowej wzmocnionej przyporami.

    

Wrocław, Kościół św. Idziego

sn / 31.03.2017

Wzniesiony z cegły w układzie wendyjskim ok. 1242 roku, składa się prostokątnej nawy i węższego prezbiterium zakończonego trójboczną apsydą. Jest najstarszym w pełni zachowanym zarówno jeśli chodzi o układ przestrzenny jak i bryłę budynkiem Wrocławia.

    

Wysocice, Kościół św. Mikołaja

sn / 03.01.2017

Zbudowany w I połowie XIII w. z ciosów wapiennych z detalem architektoniczno rzeźbiarskim wykonanym w piaskowcu. Kościół senioralny rodu Odrowążów. Do naszych czasów zachował się w niemal niezmienionej, romańskiej formie.

    

Złotoryja, Kościół Narodzenia NMP

sn / 17.04.2017

Wzniesiony z cegły w układzie wendyjskim i ciosów piaskowca, w swojej części wschodniej obejmującej prezbiterium i transept w latach 1212-1241 i ta część, z wyjątkiem półkolistych apsyd zamykających od wschodu prezbiterium i ramiona transeptu, zachowała się w stanie praktycznie niezmienionym, w obrębie dzisiejszej budowli.

    
obiektów: 42, na stronach: 1

    Reklama


    client
    client